Τέλος Σελίδας
Χρήστης: Guest
Κατάλογος αποτελεσμάτων αναζήτησης
Επιλέξτε τεκμήριο και πατήστε 'Επεξεργασία' για τροποποίηση

 Βοήθεια

 Εμφάνιση

 Αναζητηση

Προηγούμενα
Επόμενα
ΕΈντυποΗμ/νίαΤαξινόμιση με φθίνουσα σειράΑρ. Τεύχους/ ΦύλλουΑρ. ΣελιδωνΈτος ΈκδοσηςΠεριγραφήΈγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ10/04/1964259894ΟΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ανταλλαγή πυροβολισμών εις Κυρήνειαν, Έλλην αστυνομικός εδολοφονήθη εν Λευκωσία. Αεροπορικόν διάδρομον κατασκευάζουν οι Τούρκοι. Ομιλία Μακαρίου-Μπαντς δια την εξεύρεσιν "λύσεως' - Ελπίζει ότι θα εύρη γαλήνην εις την φυλακήν - Θα παύση η απασχόλησις ξένων εργατων εν Γερμανία - Τούπας: Φαύλον και ανέντιμον το μέχρι τούδε σύστημα εκλογής. Ράλλης: Πταίουν οι άνθρωποι και όχι ο νόμος δια την γενομένην συναλλαγήν - Της ημέρας - Ελπίζη ότι θα εύρη γαλήνην εις την φυλακήν - Εξωτερικά, επίκαιρα, περίεργα - Το "ΒΛΑΣΙΟΣ" εξέπεμψε s.o.s. εις Οτράντο - Θύλακας επιδιώκουν οι Τούρκοι να δημιουγήσουν μεταξύ Λέσβου, Χίου, Λήμνου και Σαμοθράκης - Τι εστοίχισεν εις το Βέλγιον η απεργία των ιατρών - Αστροναύται θα αιωρούνται εις το διάστημα - Θαλασσινό νερό θα πίνουν εις Νίσυρον - Τον Ιούλιον ή Οκτώβριον αι αγγλικαί εκλογαί - Η γυναίκα, το παιδί, η οικογένειαΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ07/04/1955237614ΞΒΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Πλαγιοβολαί! - Ο κ. Ήντεν ανέλαβε χθες την πρωθυπουργίαν. Ο κ. Μακ Μίλλαν υπουργός των εξωετρικών; Το κυπριακόν θα τους απασχολήση εκ των πρώτων. Μια σχετική ερώτησις εις την Βουλήν των Κοινοτήτων - Ισχυροτέρα και του ηλίου η λήμψις της χθεσινής εκρήξεως - Διεθνή σχόλια περί τον Τσώρτσιλ - Η Θεία μετάληψις κατά την Διακαινίσιμον - Της ημέρας, πρόκλησις - Σαμοθράκη - Ο Πάπας δια την προστασίαν των εργατών εξ ατυχημάτων - Πρόσωπα και πράγματαΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ06/04/1955237604ΞΒΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Υπομονήν... - Ο Ουΐνστων Τσώρτσιλ παρητήθη χθες. Ο λαός, δακρύων, συνηντήθη μαζί του εις χαιρετισμόν τιμής. Ο κ. Ήντεν πιθανώτατα σήμερον αναλαμβάνει την πρωθυπουργίαν. Θα παραμείνη αμετάβλητος η αγγλική εξωτερική πολιτική - Η ανακαίνισις του Δημοτικού Θεάτρου - Το έργον του κ. Παπαληγούρα - Της ημέρας, ο Τσώρτσιλ - Σαμοθράκη - Με πρωτοφανή ηρεμία ελήστευσε μια τράπεζα - Νέον φάρμακον κατά του περονοσπόρου - Ο ξυλοσίδηρος - Αι προετοιμασίαι δια την εορτήν της εξόδου - Πρόσωπα και πράγματαΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ01/11/1951227014ΝΗΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ο κ. Πρωθυπουργός ανέγνωσε χθες εις την Βουλήν τας προγραμματικάς δηώσεις της κυβερνήσεως - Της ημέρας, αι δηλώσεις - Τα ευρήματα της Σαμοθράκης - Συνεπληρώθη ο πρόλαγος της προσπάθειας διά μιαν συνεννόησιν μετά της Σοβ. Ενώσεως - Βαρυσήμαντος συνέντευξις του κ. Κανελλοπούλου - Ο νέος ιταλικός στρατός και τα ανατ. σύνορα - Η επίθεσις που διηύθυνε ο Μουσολίνι Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ31/10/1951227004ΝΗΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Η Ρωσσία θα δεχθή τετραμερή διάσκεψιν διά να υπονομεύση τα σχέδια επανεξοπλισμού; - Υφίσταται πάντοτε η απειλή κατά της Ελλάδος, αμετάβλητος η κατάστασις εις τα σύνορα. Ο Μπράντλεϋ διά τας συνομιλίας εις Αθήνας - Προς ύψωσιν της τιμής του χρυσού και υποτίμησιν του δολλαρίου; - Τα ευρήματα της Σαμοθράκης - Αναμένεται επέκτασις ενδιαφέροντος της Μεγ. Βρετανίας εις Άπω Ανατολήν - Η επίθεσις που διηύθυνεν ο ΜουσολίνιΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ27/04/19411172ΜΖΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις τον κανονικόν ρυθμόν - Συνεπεία ραγδαίας εξελίξεως των πολεμικών γεγονότων η πόλις μας προήλθε χθες εις συνθηκολόγησιν. Ο λαός των Πατρών καλείται να επαναλάβη τα έργα του - Τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον την Ευβοίαν, τα Θήβας, την Θάσον, Λήμνον και Σαμοθράκην - Ο πόλεμος και η χρηματοδότησίς του, ιλιγγιώδεις αι πολεμικαί δαπάναι - Όλαι αι γερμανικαί δυνάμεις θα διατεθούν διά νέα καθήκοντα - Επί του πιεστηρίου - Εν αποκλεισμώ η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίον - Δεν εχρησιμοποιήθησαν γαλλικά σκάφη διά την ΛιβύηνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ19/04/19361044ΜΒΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Η κατάληψις της ανοχυρώτου ζώνης των Στενών. Ανακοίνωσις εις Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Θα οχυρώση και η Ελλάς την Σαμοθράκην και Λέσβον, η Ρωσσική κυβέρνησις υπέρ της Τουρκίας - Σταφιδικα, η ενιαία τιμή των πλεονασμάτων ολέθρια δια την σταφίδα - Τα εν Γερμανία - Το πολιτικόν ζήτημα και το στρατιωτικόν - Πώς αφηγείται ο Βουλευτής κ. Ευταξίας τας τραγικάς στιγμάς της αιχμαλωσίας του, η συνομιλία του με τον κακούργον. Αι ανατριχιαστικαί λεπτομέρειαι της εκτελέσεως - Σταφιδοκτήμονες Αιγιαλείας επισκεπτόμενοι πολιτευτάςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ18/04/191366354ΙΘΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Ματαίωσις σποβάσεως Βουλγάρων εις Σαμοθράκην. Η Ελλάς και η Σερβία αποκρούουν τον αφοπλισμόν -Φόβοι και ελπίδες -Άρθρον του "Χρόνου" επί της διεθνούς καταστάσεως -Της ημέρας -Η σταφίς εν Αμερική -Χρονογραφήματα: Σεισμός -Το Λιμεναρχείον κατέστη ετοιμόρροπονΕγγραφο
Προηγούμενα
Επόμενα

 Βοήθεια

 Εμφάνιση

 Αναζητηση

TIPΜπορείτε να ταξινομήσετε πατώντας την επικεφαλίδα στην αντίστοιχη στήλη
Αρχή Σελίδας
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!CSSCSS