Τέλος Σελίδας
Χρήστης: Guest
Κατάλογος Τεκμηρίων
Επιλέξτε Έντυπο για να δειτε την καρτέλα του Τεκμηρίου
Αναζήτηση

Μετάβαση

ΕΈντυποΗμ/νίαΤαξινόμιση με αύξουσα σειράΑρ. Τεύχους/ ΦύλλουΑρ. ΣελιδωνΈτος ΈκδοσηςΠεριγραφήΈγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ16/09/19432292ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ο κ. Μουσολίνι ανέλαβεν από 15 Σεπτεμβρίου την υπερτάτην ηγεσίαν του φασισμού, αι πρώται πέντε σημαντικώταται διαταγαί του - Αληθές αστυνομικόν μυθιστόρημα υπήρξεν η απελευθέρωσις του Ντούτσε - Πόλεμος και ζωή - Η Γερμανία ουδεμίαν έχει απολύτως στρατιωτικήν ή πολιτικήν ή εδαφικήν βλέψιν κατά της Ελλάδος. Ουδεμία εξέλιξις εν Ιταλία ή αλλαχού θα αλλοιώση την στάσιν του Ράϊχ - Αποκαθίστανται όλοι οι δεσμοί Ελλάδος μετά Ιονίων Νήσων, εις κυκλοφορίαν το ελληνικόν νόμισμα - Και νέαι σοβιετικαί προσπάθειαι διασπάσεως απεκρούσθησαν, γερμανική επιτυχία εις το Σαλέρνο - Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ακλόνητος από την προδοσίαν - Η Τουρκία θ' αγοράση δέκα γαλλικά σκάφη Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ17/09/19432302ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Το ενδιαφέρον του Ράϊχ υπέρ της Ελλάδος, τα μέτρα των γερμανικών στρατευμάτων όπως αποσοβήσουν πάσαν μελετωμένην εισβολήν Αγγλοαμερικανών εις την Ελλάδα - Αι ώραι κυκλοφορίας - Οι κάτοχοι ιταλικών ειδών - Πόθεν έρχονται αι εφεδρείαι του Στάλιν; - Τα αγαθά του πολέμου - Ηυτοκτόνησεν ο στρατηγός Ούγκο Καμπαλέρο όταν επληροφορήθη την συνθηκολόγησιν. Και ο Μουσολίνι ηγνόει πάντα τα γεγονότα - Γερμανία και Ιαπωνία θα βαδίσουν ηνωμέναι μέχρι της τελικής νίκης - Ενδιαφέρουσα ειδοποίησις Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ18/09/19432312ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γερμανία και Ελλάς - Η νέα τάξις - Τα σοβιέτ ουδαμού διέσπασαν το μέτωπον. Εις νότιον και κεντρικόν τομέα λαμβάνει χώραν ευθυγράμμισις διά της οποίας εξησφαλίσθησαν νέαι γερμανικαί εφεδρείαι - Ενετάθη τελευταίως ο πόλεμος των νεύρων εναντίον της Ουγγαρίας - Επίκειται σύναψις συμμαχίας "συμμάχων"-κυβερνήσεως Μπαντόλιο; - Απηνής δίωξις των αισχροκερδών εν Αθήναις - Η μάχη του Σαλέρνο η σκληροτέρα του πολέμου, το ηθικόν των Γερμανών λαμπρόν, η μαχητικότης των υπερέβη κάθε πρόβλεψιν Εγγραφο
viewΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ18/09/19432042ΖΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Απάντησις εις τον κ. Σπυρ. Μελάν: Ο ψωμάς -Σημειώματα: Τα παιδιά των αρτοποιών -Επίκαιρα ζητήματα: Προστατεύονται υπό του ενοικιοστασίου οι μισθωταί των αδειών σκοπιμότητος; -Τα καυσόξυλα -Πώς πρόκειται να γίνη...ο άρτος του μέλλοντοςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ19/09/19432322ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Η ψυχή του Γερμανού στρατιώτου - Τα σοβιέτ ματαίως επεχείρησαν παρενόχλησιν κινήσεων απαγκιστρώσεως γερμανικού στρατού. Δυτικώς της Βιασμάς απέτυχον αι απόπειραι διασπάσεως, ο αγών εις την περιοχήν του Σαλέρνο ηυξήθη εις έκτασιν. - Η αποσαφήνισις των σχέσεων Γερμανίας-Ελλάδος, η συμπεριφορά των ιταλικών δυνάμεων κατοχής - Ο Ρούζβελτ εις διάγγελμά του ζητεί να μειώση ασιθητά την αισιοδοξίαν - Η νέα βουλγαρική κυβέρνησις πιστή εις την συμμαχίαν μετά της Γερμανίας - Ανακοίνωσις - Ειδοποίησις...Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ21/09/19432332ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γερμανοί και Έλληνες - Απεκρούσθησαν σοβιετικαί επιθέσεις από Αζοφικής μέχρι βορείως Σμολένσκ - Ο κ. Μουσολίνι επεσκέφθη τον Φύρερ - Η απώλεια των ιταλικών αξιώσεων επί της Ελλάδος και η σχετική περικοπή του λόγου του κ. Μουσολίνι. Οφέλη θα προκύψουν υπέρ της Ελλάδος εκ της τηρηθείσης στάσεως εκ μέρους της Γερμανίας, η ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού - Ο κ. Μουσολινι αφηγείται ο ίδιος αγνώστους λεπτομερείας και επεισόδια φυλακίσεώς του - Ο Μπαντόλιο είχεν έλθει εις επαφήν μετά δύο Αμερικανών αξιωματικών - Ψευδές ότι ο Πάπας είναι αιχμάλωτος των Γερμανών - Ο κ. Χίτλερ εδέχθη τον Σέρβον πρωθυπουργόν - Ο κ. Τσώρτσιλ επέστρεψεν εις Λονδίνον, η διάσκεψις των τριών υπουργών - Επέτυχε πλήρως η εκκένωσις Σαρδηνίας Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ22/09/19432342ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Πειθαρχίαν και υπακοήν - Σφοδραί αμυντικαί μάχαι βορείως Αζοφικής εις Ντέσναν και Σμολένσκ, απόκρουσις επιθέσεων εις ν. Ιταλίαν - Ανακοίνωσις - Διαψεύδεται κατηγορηματικώς ότι το Βατικανόν πολιορκείται από τον στρατάρχην Κέσερλιγκ, πού αποβλέπουν τα ληφθέντα μέτρα - Ο Τσώρτσιλ ωμίλησεν εις την Βουλήν απολογηθείς διά τα γεγονότα Ιταλίας - Ενώ η Ευρώπη θρηνεί 5 εκατομμύρια νεκρών οι Αμερικανοί πρόθυμοι να ικανοποιήσουν τα σοβιετικάς βλέψεις εις Πολωνίαν, Φινλανδίαν, Βαλτικά - Αι απιελαί του Ρούζβελτ διά νέους βομβαρδισμούς αι καταστροφαί Αμβούργου - Οι κληρικοί της Ρωσσίας υπέρ του δευτέρου μετώπου, αναμένεται νέος ελιγμός - Αθώοι εκρατούντο εις φυλακάς, άλλοι είχον καταδικασθή αυστηρώς υπό της πρώην ιταλικής διοικήσεως. Άμεσος επέμβασις Γερμανού διοικητού Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ23/09/19432352ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ο μόνος δρόμος - Εις τας περιοχάς Πολτάβας, Ρόσλαβλ και Σμολένσκ απεκρούσθησαν ρωσσικαί επιθέσεις - Ο Χάϊλε Σελασιέ από τους "συμμάχους" ζητεί να του παραδώσουν τον στρατάρχην Μπαντόλιο! Θέλει να τον.. παραπέμψη εις αιθιοπικόν δικαστήριον - Νέον φως εις την συνθηκολόγησιν Ιταλίας, αποκαλυπτικαί λεπτομέρειαι εις βάρος αξιωματικών - Πολύωρος συνεδρίασις ιαπωνικής κυβερνήσεως - Ο γερμανικός στρατός εις την Ελλάδα θα αποκρούση απόπειραν αποβάσεως γινομένην απουδήποτε και οποτεδήποτε - Πόλεμος των νεύρων κατά του ΒατικανούΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ24/09/19432362ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - εΕς την Αγγλίαν ρίπτονται βόμβαι με ειδικόν μηχάνημα ακριβείας. Ανακοίνωσις Τσώρτσιλ εις την Βουλήν - Σφοδρός αγών εις τον μεσαίον ρωσσικόν τομέα, η πόλις της Πολτάβα εξεκενώθη κατά διαταγήν. Απεκρούσθησαν απόπειραι διασπάσεως εις περιοχήν Σμολένσκ - Ο Μουσολίνι ανέλαβε αρχηγός κυβερνήσεως, συμμετέχει ο Γκρατσιάνι - Ρωσσικαί απειλαί κατά της Βουλγαρίας, η θέσις της Ρουμανίας - Ο στρατιωτικός διοικητής κ. Νοϊμάϊστερ παρά τω Νομάρχη Αχαΐας κ. Τσάκωνα - Δικτάτορες της ρόδας - Η Ιαπωνία κινητοποιείται διά ολοκληρωτικόν πόλεμον - Και οι Ρώσσοι επικρίνουν τον οργανισμόν "Άμγκοτ" όστις κυβερνά την ΣικελίανΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ25/09/19432372ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Συνεχίζονται με σφοδρότητα αι μάχαι εις τα κρίσιμα επίκεντρα εν Ρωσσία. Συνετρίβησαν μαζικαί επιθέσεις εις Κουμπάν και ανατολικώς της Μελιτοπόλεως. Απεκρούσθησαν σοβιετικαί απόπειραι διαβάσεως του μεσαίου Δνειπέρου, μάχη εξελίσσεται εις Σαλέρνο... - Γραμμή διαχαράξεως Ρώμης και Βατικανού, οι Γερμανοί τη σέβονται - Εξελίσσονται κανονικώς αι κινήσεις συμπτήξεως εις Ρωσσίαν, η γερμανική διοίκησις προετοιμάζει εις τα σοβιέτ έκπληξιν; Δηλώσεις αρχιστρατήγου των συμμάχων Μάρσαλ και Σματς - Δεν θα σταλούν ουγγρικά στρατεύματα εις τα Βαλκάνια... - Η ιταλική αυτοκρατορία εχάθη δια παντός, εδήλωσεν ο Ήνετν, κίνησις αυτονομήσεως της Σικελίας - Σχέδιο σοαμπτάζ εις Ρουμανίαν κατά το 1940 - Διάσκεψις των 43 εθνών τον Νοέμβριον εις Ουάσιγκτων - Η τουρική ουδετερότης κρινομένη από τους Ρώσσους - Χρηματιστήριον Αθηνών Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ26/09/19432382ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Καθεστώς ελευθερίας - Επιτυχείς γερμανικαί αντεπιθέσεις εις Αζοφικήν, εξεκενώθησαν αι α πόλεις Σμολένσκ και Ροσλάβλ μετά καταστροφήν στρατιωτικών εγκαταστάσεων - Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας εγκατέλειψε την χώραν του, εσχηματίσθη εθνική επιτροπή - Άλλη απόβασις εις Νέαν Γουϊνέαν, σκληραί μάχαι - Ζητούν συνέχισιν του πολέμου παρά το πλευρόν της Γερμανίας - Δεν είναι δυνατή, ούτε προσεχής συνθηκολόγησις της Φινλανδίας - Εις τα σύνορα Τουρκίας-Ρωσσίας απόλυτος ησυχία, ψευδή τα περί συγκρούσεων - Η θέσις της εν Καΐρω ελληνικής κυβερνήσεως - Υπό εξέτασιν το ζήτημα του ιταλικού στόλου - Ο φόβος της Λιθουανίας περί επανόδου μπολσεβικισμού - Επίκειται η σύγκλησις της τριμερούς διασκέψεωςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ28/09/19432392ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ισχυραί γερμανικαί αντεπιθέσεις ν.α. του Ζαπορόγιε υπήρξαν λίαν επιτυχείς. Νέα απόβασις των σοβιετικών όπισθεν του μετώπου εις Κουμπάν εξεμηδενίσθη. Απέτυχον απόπειραι Ρώσσων διαβάσεως του Δνειπέρου εις διάφορα σημεία - Η Σικελία θα γίνη αμερικανική Μάλτα - Απόβασις εις Ευρώπην εντός έξ εβδομάδων; - Τι δυνάμεις διαθέτουν οι σύμμαχοι εν Ιταλία, γνώμη Μοντγκόμερι δια το τέλος του πολέμου - Πρόσκλησις ηλικών εργασίας εν Ιταλία - Ο κ. Χίμμλερ εις την Ρίγαν - Ραδιοφωνικοί λόγοι κ. Μουσολίνι, Φον Ρίμπεντροπ και Σιγκεμίτσου, αγών μέχρι τελικής νίκηςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ29/09/19432402ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ελευθέρα Ελλάς ή μπολσεβικικόν χάος - Πεισματώδεις μάχαι εις το ανατολικόν, ο λιμήν Σπαλάτου κατελήφθη εξ εφόδου, οι Γερμανοί απεβιβάσθησαν εις Κερκύραν - Τηλεγράφημα Χίτλερ προς Μουσολίνι, η Γερμανία αναγνωρίζει την κυβέρνησίν του - Ημερησία διαταγή στρατάρχου Μανστάιν - Ουδεμία απόπειρα κατά του Γκρατσιάνι - Υπάρχει διάστασις Τσώρτσιλ και Βασιλέος; - Ο Γκαίμπελς τονίζει: διεξάγομεν αγώνα ζωής ή θανάτουΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ30/09/19432412ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εματαιώθησαν νέαι σοβιετικαί απόπειραι διά κατάληψιν εδάφους εις τινά σημεία της δυτικής όχθης του μεσαίου Δνειπέρου. Εξακολουθεί επίθεσις εις κεντρικόν παρά την χειροτέρευσιν του καιρού..... - Πώς κατελήφθη η νήσος Κέρκυρα, εξόντωσις αξιωματικών - Η Ρουμανία μάχεται υπέρ της Ευρώπης - Το γενικόν στρατηγείον κ. Μουσολίνι εγκατεστάθη εις πόλιν της βορείου Ιταλίας, όλοι οι σταρτιώται θα είναι μελανοχίτωνες - Οι αρχηγοί των κρατών του τριμερούς τονίζουν την αποφασιστικότητα των όπως επιτύχουν την τελικήν νίκην - Ομιλία Τσώρτσιλ προς 6.000 γυναίκας, τα "μυστήρια του μέλλοντος" - Ο Ρούζβελτ επρότεινε προαγωγήν Αϊζενχάουερ - Ο Χίμμλερ μετέβη εις την ΛιθουανίανΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ01/10/19432422ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Νέαι απόπειραι των σοβιέτ προς διάσπασιν των γερμανικών θέσεων εις το Ζαπορόγιε απεκρούσθηαν με σοβαράς δι' αυτούς απωλείας. Εις τον μέσον Δνείπερον εξηκολούθησαν απόπειραι αποβάσεώς του. Εξεκαθαρίσθη εν προγεφύρωμα, το οποίον είχον σχηματίσει οι Ρώσσοι - Η Ιταλία θεωρείται ως "εχθρά ηττηθείσα", μια δήλωσις εν Λονδίνω - Η βασιλική οικογένεια της Ιταλίας εζήτησε διαμονή εις Ελβετίαν - Ο γερμανικός στρατός οπισθοχωρεί και συσπειρούται, όπως ο λέων, ετοιμαζόμενος διά νέαν εφόρμησιν - Τα παπούτσια της ...πρεσβείρας - Ψευδή τα περί συγκρούσεων εις το Μιλάνον, το Τουρίνον και Νοβάραν - Βαθείαν εντύπωσιν επροξένησεν εις τους Έλληνας η συμμετοχή των σοβιέτ εις τας διαπραγματεύσεις προς συνθηκολόγησιν της Ιταλίας και η αποστολή αντιπροσώπου των εις ΑφρικήνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ02/10/19432432ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απεκρούσθησαν ρωσικαί επιθέσεις πεζικού και τανκς, πεισματώδης αγών διά προγεφυρώματα μέσου Δνειπέρου. Εις την Ιταλία διεξήχθη μάχη μόνον νοτίως του Βεζουβίου - Ανακοίνωσις - Ο Χίτλερ εις το μέτωπον - Οι τομείς Αζοφικής θαλάσσης, μεσσαίου Δνειπέρου και κέντρου, είιναι το θέατρον σφοδρών αμυντικών μαχών. Γερμανικαί αντεπιθέσεις μεταξύ Μελιτουπόλεως και Κριμαίας - Τα γεγονότα της Νεαπόλεως. Μάχαι εις τας συνοικίας, συμμετοχή αεροπλάνων, ανατίναξις κτιρίων δια σχηματισμόν οδοφραγμάτων - Τα ρωσσικά σχέδια, ομοσπονδία δημοκρατιών Βαλκανικής και Αιγαίου - Εν απόρρητον τηλεγράφημα του Τσώρτσιλ προς ΑλεξάντερΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ03/10/19432442ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απεκρούσθησαν επιθέσεις εις Ζαπορόγιε, συνεχίζεται ζωηρός ο αγών εις το μέσο Δνείπερον. Αι επιχειρήσεις εις το μέτωπον νοτίου Ιταλίας - Ανακοίνωσις - Αι λιμενικαί εγκαταστάσεις Νεαπόλεως έχουν καταστραφή συστηματικώς, εις τον λιμένα εβυθίσθησαν πολλά πλοία - Εξαίρονται αι μεγάλαι αμυντικαί επιτυχίαι των Γερμανών εις ανατολικόν - Ο Μπαντόλιο δίδει πληροφορίας εις τον Αϊζενχάουερ δια τας επιχειρήσεις και τους βομαβρδισμούς εν Ιταλία. Τί γράφουν αι αγγλικαί εφημερίδες διά την κυβέρνησίν του - Τα νέα σταφιδικά μέτρα - Ανακοίνωσις Νομαρχίας. Δήλωσις κ. Νομάρχου... παρουσίασις εκπαιδευτικών λειτουργών εις τον κ. Νομάρχην... Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ05/10/19432452ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ειρήνη γερμανικήν - Ο εκφωνηθείς λόγος του Δόκτωρος Γκαίμπελς εν Βερολίνω - Ανακοίνωσις ΝομαρχίαςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ06/10/19432462ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ισχυραί επθέσεις προς διείσδυσιν εις Κουμπάν απεκρούσθησαν, εις νότιον Ιταλίαν γερμανικαί αντεπιθέσεις. Η νήσος Κορσική εξεκενώθη μετά εξαιρετικής επιτυχίας, γερμανικαί δυνάμεις απεβιβάσθησαν εις την νήσον Κω - Αι κινήσεις Γερμανών εις Ιταλίαν είναι μεθοδικαί. Οι Άγγλοι δεν ελπίζουν κύκλωσιν ή ταχείαν προέλασιν. Εις Ρωσσίαν οι Γερμανοί "παίζουν" με τον μέγαν χώρον, αι σοβιετικαί επιθέσεις έχουν υποστή χαλάρωσιν - Κατά το 1918 ο γερμανικός στρατός ήτο πεινασμένος ενώ, αντιθέτως, τώρα ο αποκλεισμός έχει τελείως εξουδετερωθή. Αι μεγάλαι πρόοδοι της γερμανικής γεωργικής παραγωγής - Το Κογκρέσον σήμερον θα συνεδριάση μυστικώς - Επικρίνεται η συμμετοχή στρατηγών Ροάτα και Αμπρόζιο εις την κυβέρνησιν Μπαντόλιο - Ο νέος πρεσβευτής των σοβιέτ επέδωσεν εις τον Ρούζβελτ τα διαπιστευτήριά του - Αι επιχειρήσεις Νέας Γουϊνέας - Ο Γερμανός Διοικητής της Ελλάδος απέλυσεν άλλους 106 κρατουμένους - Χρηματιστήριον ΑθηνώνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ07/10/19432472ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις τον μέσο Δνείπερον απεκρούσθησαν επιθέσεις των Ρώσσων, δι' αντεπιθέσεων, εσμικρύνθησαν έτι περαιτέρω τα σοβιετικά προγεφυρώματα. Ανεπιτυχείς προσπάθειαι προς διάσπασιν νοτίως Γκόμελ και δυτικώς Σμολένσκ. Συνεχίζεται ο αγών με την αποβιβασθείσα εις Τερμολι ομάδα - Η απεργία αεριοφωτός εις Αθήνας διελύθη προτού να αναπτυχθή. Καταδίκαι του γερμανικού στρατοδικείου - Οι Έλληνες ησθάνθησαν ανακούφισιν από την κατάληψιν της νήαου Κω. Οι Γερμανοί κατέλαβον και την Λέρον - Ογκούται η γερμανική αντίστασις. Η επαφή των αντιπάλων στρατευμάτων δυτικώς Τέρμολι και εις στροφήν Βολτούρνο - Θα δοθή ευρεία αυτονομία εις την Σαρδηνίαν - Η κατάστασις πολιορκίας εις την Δανίαν ήρθη - Ανεχώρησεν δια Μόσχαν ο νέος Αμεριαινός πρεσβευτής - Εργατική μερίς άρτου, ημερησίως θα διανέμωνται 15000 μερίδες εξ 75 δραμίων - Ενετάθη η δράσις των υποβρυχίων, αναμένεται αύξησις των απωλειών - Αι αγοραπωλησίαι επί χρυσού και νομισμάτων απαγορεύονταιΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ08/10/19432482ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Μάχαι τοπικού χαρακτήρος εις την Ρωσσίαν. Νέα επίθεσις νοτίως του Βελικιγιε Λούκι ακόμη εν πλήρει εξελίξει της. Γερμανικαί κινήσεις εις τα νότια Απεννίνων - Η εβδόμη εντολή του δόκτωρος Γκαίμπελς - Η Γερμανία δεν πρόκειται να εξαπατηθή πλέον όπως την 5ην Οκτωβρίου 1918 - Η αχαλίνωτος ανατίμησις της στερλίνας και των τροφίμων - Ανακοίνωσις Διοικητού Ρώμης, η πόλις δεν θεωρείται κατεχομένη, η συνεργασία με την φρουράν Βατικανού - Τί στόλον διαθέτουν οι "σύμμαχοι" - "Ου κλέψεις" - Αι λεπτομέρεια καταλήψεως της Κω υπό των Γερμανών. Μόνον 15 νεκροί και 70 τραυματίαιΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ09/10/19432492ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Σφοδρός αγών νοτίως Βελίκιγιε Λούκι, εις νότια Απέννινα η μάχη εσημείωσεν έντασιν. Εματαιώθη η απόπειρα κυκλώσεως εις Τέρμολι - Διαταγή - Ανακοίνωσις - Τί εστοίχισεν εις του Ρώσσους η θερινή επίθεσις, απώλειαι εις άνδρας, αεροπλάνα, τανκς. Οι σύμμαχοι εν Ιταλία προχωρούν 2 μίλλια ημερησίως - Η απαγόρευσις αγοραπωλησιών επί του χρυσού παρατείνεται μέχρι της πρωΐας της δευτέρας - Αι διαφοραί Αγγλίας-Ρωσσίας, τα σοβιέτ ζητούν αμέσως δεύτερον μέτωπον και μεταπολεμικόν καθεστώς λαοκρατίας. Επίσης επιτίθενται κατά των βασιλέων - Η θέσις της Τουρκίας εις την Μεσόγειον - Δήλωσις στρατηγού Σματς, "μη φαντάζεσθε ότι ο πόλεμος εγγίζει εις το τέλος του"Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ10/10/19432502ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Τα γερμανικά στρατεύματα επεράτωσαν ανενοχλήτως την εκκένωσιν προγεφυρώματος του Κουμπάν. Απεκρούσθησαν ρωσσικαί επιθέσεις εις άλλους τομείς - Ανακοίνωσις - Εματαιώθη επιδρομή εις νήσον του Αιγαίου - Ο κλέψας του κλέψαντος... - Λόγος Χίτλερ προς τους ηγέτας του κόμματος. Λόγοι στρατάρχου Μιλχ, Φον Σπέερ και Νταίνιτς - Η κατάληψις νοτίου Ελλάδος επερατώθη - Νέος υφυπουργός της κυβερνήσεως Μουσολίνι, μια ομιλία Μπαντόλιο - Η Τριμερής Διάσκεψις Μόσχας θα συνέλθη εντός των ημερών - Χρηματιστήριον ΑθηνώνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ12/10/19432512ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απεκρούσθησαν σοβιετικαί επιθέσεις εις τους τομείς μεταξύ Αζοφικής-Ζαπορόγιε, εις μέσον Δνείπερον και Σμολένσκ. Συνεχίζεται ο αγών εις Βελίκιγιε Λούκι. Και εις ν. Ιταλίαν απεκρούσθησαν αγγλοαμερικανικαί επιθέσεις - Αυστηρά μέτρα εις την Ιταλίαν - Ο Πάπας εδέχθη τον Γερμανόν πρεσβευτήν - Λόγος δόκτωρος Λάυ - Αι μάχαι του Δνειπέρου προσέλαβον τας ημέρας αυτάς άνευ προηγουμένου φανατισμόν, πού και πότε θα λάβη χώραν η αποφασιστική μάχη; - Κοινή δήλωσις Τσώρτσιλ-Ρούζβελτ διά τον υποβρυχιακόν πόλεμον. Εις Ατλαντικόν εξήλθον νέαι αγέλαι - ...Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ13/10/19432522ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εχαλαρώθη η έντασις της σοβιετικής επιθέσεως μεταξύ Αζοφικής και Ζαπορόγιε. Εις άλλους τομείς απέτυχον ρωσσικαί επιθέσεις, επιτυχείς γερμανικαί αντεπιθέσεις εις διάφορα σημεία του μετώπου. Εις ν. Ιταλίαν προσωρινή αγγλοαμερικανική είσδυσις εξεκαθαρίσθη δι' αντεπιθέσεως - Εγκύκλιος παραινετική - Εβομβαρδίσθησαν οχυρωματικά έργα εις την νήσον Λέρον - Άρθρον ουγγρικής εφημερίδος διά την τουρκικήν ουδετερότητα - Αφήγησις μελανοχίτωνος δραπετεύσαντος εκ Σικελίας - Οι κάτοικοι της Γης του Πυρός - Θα συγκληθή εις Ιταλίαν η συντακτική εθνοσυνέλευσις, θα μετάσχουν πλέον των 1000 ατόμων - Φοβερά πείνα εις Καλκούταν - Οι λαοί της ν.α. Ευρώπης πέριξ της ισχυράς Γερμανίας - Το διάγγελμα Τσώρτσιλ προς αρχηγούς αεροπορίας, οι αληθείς στόχοι εν ΓερμανίαΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ14/10/19432532ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απεκρούσθη ισχυρά σοβιετική επίθεσις εναντίον του προγεφυρώματος Ζαπορόγιε και κατά των γερμανικών θέσεων εις το τμήμα νοτιοανατολικώς το Κιέβου, υπό των Γερμανών ανακατελήφθησαν απολεσθέσαι θέσεις εις Πριπιέτ και Γκομέλ. Τοπικαί αγγλοαμερικανικαί επιθέσεις εις Βολτούρνο και Απέννινα απεκρούσθησαν - Ποια η πραγματικότης δια τον γερμανικόν μιλιταρισμόν - Ο στρατάρχης Γκρατσιάνι μετέβη εις το γενικόν στρατηγείον Φύρερ - Η Γερμανία δεν πρόκειται να προσαρτήση επαρχίας τινάς βορείου Ιταλίας - Ουδέν τελεσίγραφον Πορτογαλίας προς Ιαπωνίαν - Το ζήτημα της παραδόσεως στρατηγών Αμπρόζιο και Ροάτα - Αι Ην. Πολιτείαι από την Ρωσσίαν ζητούν αεροπορικάς βάσεις εις την Σιβηρίαν, η Ιαπωνία θα λάβη αμέσως αντίμετρα - Γερμανικαί εφημερίδες επικρίνουν την στάσιν του σουηδικού τύπου - Ο Γκαίμπελς συνιστά εις τον γερμανικόν λαόν προφύλαξιν από την εχθρικήν προπαγάνδα. Το τέχνασμα χωρισμού λαού από κυβέρνησιν Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ15/10/19432542ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις μέσον Δνείπερον απεκρούσθησαν ρωσσικαί απόπειραι προς διάσπασιν, εις Πριπιέτ και Γκόμελ γερμανικαί αντεπιθέσεις κατέληξαν με εδαφικά κέρδη. Ισχυραί σοβιετικαί επιθέσεις δυτικώς του Σμολένσκ απέτυχον και πάλιν, κατέρρευσαν αγγλοαμερικανικαί επιθέσεις με ισχυράς δυνάμεις εις ν. Ιταλίαν - Η κυβέρνησις Μπαντόλιο ανεγνωρίσθη ως "συνεμπόλεμος" και ουχί σύμμαχος της Αγγλίας, της Αμερικής και της Ρωσσίας. Το Βερολίνον δηλοί ότι ουδόλως μεταβάλλεται η κατάστασις - 'Εμποροι του "ποδαριού" - Αι υπ' αρ. 13,14,15 εντολαί του Γκαίμπελς - Το ενδιαφέρον των γερμανικών αρχών διά τα επισιτιστικά ζητήματα της πόλεως, σύσκεψις εις την Νομαρχίαν - Η προφύλαξις των θησαυρών της ΡώμηςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ16/10/19432552ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις τους τομείς Αζοφικής, μέσου Δνειπέρου και Σμολένσκ οι Σοβιετικοί ενήργησαν με ισχυράς δυνάμεις νέας σφοδράς αλλ' αποτυχούσας επιθέσεις. Σφοδρός και πείσμων αγών συνεχίζεται εκατέρωθεν της Καπούα εις την Ιταλίαν, γερμανικά υποβρύχια εβύθισαν 13 σκάφη από αγγλοαμερικανικήν νηοπομπήν - Τα αγγλοαμεριακανικά προγεφυρώματα εις την βόρειον όχθην του Βολτούρνο ευρίσκονται υπό το πυρ του γερμανικού πυροβολικού , σφοδρότατοι αερομαχίαι εις το ρωσσικόν μετωπον - Επεδόθη νότα Γερμανίας-Ιαπωνίας εις την Πορτογαλίαν - Ο Ρόμμελ, αρχιστράτηγος των Γερμανών εν Σερβία. Κοζάκοι εις Βελιγράδιον - Συνεχίζεται εις Βαλκανική εκκαθάριςις των συμμοριών - Εν Βερολίνω η κήρυξις του πολέμου υπό κυβερνήσεως Μπαντόλιο θεωρείται ως προπαγανδιστικός ελιγμός άνευ πρακτικής σημασίας. Δεν υπάρχουν μυστικοί όροι μεταξύ των συμμάχων και του Μπαντόλιο - Τα θέματα της Διασκέψεως των συμμάχων εις την Μόσχαν Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ17/10/19432562ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Σφοδραί μάχαι εν εξελίξει ν.α. του Κρεμεντσιουγκ. Απεκρούσθησαν νέαι επιθέσεις εις αμφότερα τα πλευρά Κιέβου β.δ. Τσερνίκωφ και ν.δ. Σμολένσκ. Οι Γερμανοί απέκρουσαν επιθέσεις εις Καμπανίαν - Τα δύο χαρακτηριστικά των μαχών: Αύξησις γερμανικής επιθετικότητος νοτίως Γκομέλ και μέσον Δνείπερον. Το επίκεντρον μετεφέρθη δυτικώς του Σμολένσκ. Επιτυχής τακτική ελαστικής αμύνης εις το Νέβελ Απεκρούσθησαν οι Αγγλοαμερικανοί εις την νέαν των επίθεσιν. Η γερμανική άμυνα, λίαν αποτελεσματική, ηνάγκαζε τας ημέρας αυτάς τους Αγγλοσάξωνας να προχωρούν μόνον μετά δισταγμού - Ο Νεγκούς δεν αναγνωρίζει τον Μπαντόλιο ως "συνεμπόλεμον", η πολτική έναντι των μικρών κρατών - Η αναδιοργάνωσις των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών κυβερνήσεως Μουσολινι - Οι σύγχρονοι Κροίσοι - Σήμερον πρόκειται να αρχίση η διάσκεψις της Μόσχας, ζητείται επιμόνως όπως ταχέως δημιουργηθή το δεύτερον μέτωπονΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ19/10/19432572ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Επανειλημμέναι ρωσσικαί επιθέσεις απεκρούσθησν, μεγάλαι αι απώλειαι των Σοβιετικών - Η αναγνώρισις της κυβερνήσεως Μπαντόλιο ως συνεμπολέμου - Ο Σφόρτσα έφθασεν ειςτο Αλγέριον - Τα μαχητικά πεδία εις το ανατολικόν έλαβον όψιν κολάσεως, ποια τα επίκεντρα των διεξαγομένων μαχών εις Ν.Ιταλίαν - Κύριον πρόβλημα της Διασκέψεως Μόσχας είναι να επιδιωχθή το ταχύτερον ο τερματισμός πολέμου - Απεφυλακίσθησαν οι 50 εργάται και ετυφεκίσθησαν οι συλληφθέντες υποκινηταί της πράξεως σαμποτάζΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ20/10/19432582ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Αποκρούονται ρωσσικαί επιθέσεις , μεγάλαι απώλειαι των Σοβιετικών - ο κ. Σματς υπέρ ταχέος τερματισμού του πολέμου" το έαρ η επίθεσις κατά του φρουρίου Κ. Ευρώπης" - Ήρχισαν αι εργασίαι της τριεμρούς Δαισκέψεως, οι Ρώσσοι εις επίσημον ανακοινωθέν ομιλούν περί επιτεύξεως πλήρους προκαταρκτικής συμφωνίας - Ο κ. Σφόρτσα αφίκετο εις την Ιταλίαν - Το ιταλικόν ζήτημα - Χειμώνας - Ο δρόμος μέχρι Βερολίνου έιναι μακρύς και γεμάτος οχυρωμένας γερμανικάς θέσειςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ21/10/19432592ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εξακολουθούν με αμείωτον σφοδρότητα αι αμυντικαί μάχαι ν.α. το Κρεμεντσιούγκ - Αυστηραί δηλώσεις του Γερμανού διοικητού, θα λάβη σκληρά μέτρα κατά απηγορευμένων πράξεων - Ανασκόπησις εις το ανατολικόν. Μεγάλαι μάζαι ανθρώπων και υλικού έχουν ριφθή εις τον αγώνα..... - Συνεχίζονται εν Μόσχα αι εργασίαι της Τροιμερούς. Προ του τέλους της Διασκέψεως δεν θα εκδοθή ανακοινωθέν, αι ρωσσικαί αξιώσεις, το 2ον μέτωπον - Αι νέαι διατιμήσεις των διαφόρων ειδών, βάσις το 600πλάσιον - Αποκρούονται αγγλοαμερικανικαί επιθέσεις. Η μεγαλυτέρα επιχείρησις πλησίον του Ταραμέλο προς διάνοιξιν διαβάσεσως της οδού Φότζια-ΡώμηςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ22/10/19432602ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις τους μαχητικούς τομείς του κεντρικού και νοτίου μετώπου εν Ρωσσία διεξάγεται σφοδρότατος αγών - Αυστηραί δηλώσεις του Γερμανού διοικητού, θα λάβη σκληρά μέτρα κατά απηγορευμένων πράξεων - Σθεναρά αντίστασις των Γερμανών εις την Ιταλίαν. Ελιγμός αναδιοργανώσεως των Αγγλοσαξώνων, ο γερμανικός στρατός επαγρυπνεί δια ενδεχομένην μεγάλην "συμμαχικήν" επίθεσιν - Ο Στάλιν θα μετάσχη αργότερον εις στρατιωτικάς συζητήσεις και θα λάβη τον λόγον. Ο "λαϊκός παρατηρητής" τονίζει το πρόβλημα της μεταπολεμικής διαβιώσεως των μικρών κρατών - Οι Γερμναοί κατέλαβον την Αστυπάλαια - Η συμβολή του εμπορικού κόσμου προς ανακούφισιν της λαϊκής δυστυχίας, η σύσκεψις, αι αποφάσειςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ23/10/19432612ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Παρ' όλον ότι τα σοβιετικά στρατεύματα εξέτεινον τας επιθέσεις των και εις άλλους τομείς του ανατολικού δεν επέτυχον διάσπσιν του μετώπου - Άνευ σημασίας αι επιτυχίαι των σοβιέτ διότι απέχουν εκατοντάδς χιλιομέτρων εκ γερμανικών συνόρων - Αυστηραί δηλώσεις του Γερμανού διοικητού, θα λάβη σκληρά μέτρα κατά απηγορευμένων πράξεων - Η τριμερής Διάσκεψις χαρακτηρίζεται ως αγγλοαμερικανικόν προσκύνημα εις την ερυθράν Ιερουσαλήμ. Ο Βοροσίλωφ παρίσταται κατά τας στρατιωτικάς συζητήσεις,ο Στάλιν εδέχθη εις το Κρεμλίνον τους Ήντεν και Χαλλ - Αξιοστιγμάτιστοι - Σύγχρονος κοινωνική πολιτικήΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ24/10/19432622ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Αμυντικήν επιτυχίαν έσχον τα γερμανικά στρατεύματα εις διαφόρους τομείς εν Ρωσσία, όλαι αι σοβιετικαί επιθέσεις απεκρούσθησαν - Ραδιοφωνική ομιλία του στρατηγού κ. Θ. Παγκάλου δριμύ κατηγορητήριον κατά Βασιλεώς Γεωργίου - Τις προέχει εις τους εξοπλισμούς; - Πληροφορίαι ότι εις τα ανοικτά της Όστια συγκεντρούται ισχυραί ναυτικαί δυνάμεις, λόγος περί δράσεως κατά της Ρώμης - Η Εκκλησία του Χριστού και αι μεταπολεμικαί κοινωνίαι - Ο στρατάρχης Ρόμμελ επεθεώρησε τας παρακτίους οχυρώσεις της Β. Ιταλίας - Εκτεταμέναι συνομιλίαι του Ρούζβελτ με τον αρχηγόν επιτελείου ΜάρσαλΕγγραφο
viewΑΓΩΝΙΣΤΗΣ (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ)24/10/19430034ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Η Α' Περιφερειακή συνδιάσκεψη Κεφαλονιάς και Ιθάκης και τα καθήκοντά μαςΕγγραφο
viewΛΕΥΤΕΡΑ ΝΕΙΑΤΑ25/10/194300941943Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ26/10/19432632ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ιδιαιτέρα σφοδρότητα προέλαβον χθες αι αμυντικαί μάχαι εις τον κεντρικόν και νότιον τομέα του ανατολικού - Η γερμανική αντίστασις εις Μελιτούπολιν επιτυχής. Παρ' ότι ρίπτουν αδιακόπως εις την μάχην δυνάμεις όλων των όπλων οι Ρώσσοι δεν ηύρυναν την είσδυσιν εις την καμπήν Δνειπέρου - Τριμερής διάσκεψις. Τα κύρια σημεία συνωομιλιών είανι η ίδρυσις δευτέρου μετώπου, τα εδαφικά ζητήματα, τα πολιτικά προβλήματα και ο καθορισμός των ρωσσικών σφαιρών συμφερόντων - Είχε σχεδιασθή αιχμαλωσία του Χίτλερ και παράδοσίς του ομού μετά του Μουσολίνι - Η 21η εντολή Γκαίμπελς, θάνατος εις εκείνον όστις σαμποτάρη τον πόλεμον ή τον εκθέτει εις κίνδυνον - Έκτακτος σύνοδος ιαπωνικής βουλής - Η Τουρκία δεν θα εισέλθη εις πόλεμον εφ' όσον δεν θίγουν τα συμφέροντά της - Ο Πατριάρχης Σέργιος εις Αγίους Τόπους - Η επισιτιστική κατάστασις των Πατρών, προσπάθειαι βελτιώσεως αυτής - Θα δημεύωνται τα αποκρυπτώμενα τρόφιμαΕγγραφο
viewΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ26/10/1943923821943Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ27/10/19432642ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εξαιρετικώς έντονοι μάχαι εις περιοχήν Μελιτουπόλεως και ν.α. το Ζαπορόγιε. Σκληρός αγών βορείως πόλεως Κριβοϊρόδ εκλείσθησαν αι εισδύσεις εις τινάς τομείς, μεγάλαι αι απώλειαι των σοβιετικών - Αγχόναι εστήθησαν εις λεωφόρον των Αθηνών, αι πρώται δύο εκτελέσεις - Η πορεία των εργασιών της τριμερούς. Τα μικρά κράτη ανησυχούν διά την τύχιν των μετά τον πόλεμον - Συνήλθεν η ιαπωνική εθνοσυνέλευσις, διάγγελμα αυτοκράτορος επί της καταστάσεως - Επίσκεψις κ. Χάουπτ παρά τω στρατιωτικώ διοικητή, το ζήτημα των κρατουμένων - Τα σοβιέτ αν και δεν εφείσθησαν θυσιών δεν επέτυχον στρατηγικήν διάσπασιν - Επίθεσις εκ πείνης - Υπάρχει και μυστική ρήτρα εις την υπογραφείσαν ανακωχήν μεταξύ Μπαντόλιο-Συμμάχων - Την Κυριακήν ο Πάπας Πίος θα απευθύνη ραδιοφωνικόν μήνυμα - Διά πρώτην φοράν η Βουλγαρία εβομβαρδίσθηΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ27/10/1943264b2ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εξαιρετικώς έντονοι μάχαι εις περιοχήν Μελιτουπόλεως και ν.α. το Ζαπορόγιε. Σκληρός αγών βορείως πόλεως Κριβοϊρόδ εκλείσθησαν αι εισδύσεις εις τινάς τομείς, μεγάλαι αι απώλειαι των σοβιετικών - Αγχόναι εστήθησαν εις λεωφόρον των Αθηνών, αι πρώται δύο εκτελέσεις - Η πορεία των εργασιών της τριμερούς. Τα μικρά κράτη ανησυχούν διά την τύχιν των μετά τον πόλεμον - Συνήλθεν η ιαπωνική εθνοσυνέλευσις, διάγγελμα αυτοκράτορος επί της καταστάσεως - Επίσκεψις κ. Χάουπτ παρά τω στρατιωτικώ διοικητή, το ζήτημα των κρατουμένων - Τα σοβιέτ αν και δεν εφείσθησαν θυσιών δεν επέτυχον στρατηγικήν διάσπασιν - Επίθεσις εκ πείνης - Υπάρχει και μυστική ρήτρα εις την υπογραφείσαν ανακωχήν μεταξύ Μπαντόλιο-Συμμάχων - Την Κυριακήν ο Πάπας Πίος θα απευθύνη ραδιοφωνικόν μήνυμα - Διά πρώτην φοράν η Βουλγαρία εβομβαρδίσθηΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ28/10/19432652ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απελευθέρωσις μεγίστου μέρους των κρατουμένων, σοβαραί προειδοποιήσεως Γερμανού Διοικητού - Πεισματώδεις μάχαι διεγάγονται μεταξύ Αζοφικής θαλάσσης και καμπής του Δνειπέρου. Ζωηρά δραστηριότης βορείως της Καπούα - Ανακοίνωσις - Διατάγματα Στρατιωτικού Διοικητού Ελλάδος - Δεν υπάρχει γερμανικόν σχέδιον περί ομοσπονδίας των Βαλκανίων. ζωηρά δράσις του κ. Νοϋμπάχερ εις περιοχήν της ν.α. Ευρώπης - Αι αγχόναι - Η τουρκική ουδετερότης - Λέγεται ότι επί προβλημάτων τινών ελήφθησαν αποφάσεις, το ζήτημα των μικρών κρατών - Αι ληφθείσαι αποφάσεις διά τας χρηματαγροάς, εις εφαρμογήν η ρυθμιστική κρατική επέμβασιςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ29/10/19432662ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Το κέντρον της βαρύτητος του αγώνος, εις τον τομέα δυτικώς της Μελιτουπόλεως, απόκρουσις επιθέσεων εις κεντρικόν τομέα - Γερμανική ανακοίνωσις περί των επιχειρήσεων εκκαθαρίσεως εις την Σερβίαν και την Ελλάδα - Οι ισχυρισμοί περί λιμού εις την Ελλάδα, το ενδιαφέρον Γερμανίας διά τον λαόν - Ανατολικόν: Μεγάλαι μάχαι εις τον νότιον τομέα επί μετώπου 110 χιλιομέτρων. Συνεκρατήθη ορμητική κρούσις των σοβιετικών δυτικώς του Δνιεπροπετρόφσκ. Σκληρός αγών βορείως και β.δ. του Κριβοϊρόγκ, απόκρουσιος μαζικών επιθέσεων. 2500000 αι εις νεκρούς, τραυματίας και αιχμαλώτους απώλειαι των Ρώσσων κατά τους τεσσαρας μήνας - Εξαιρετικώς βραδεία συντελείται η προώθησις επί της οδού η οποία οδηγεί προς την Ρώμην, άκαμπτος η άμυνα του γερμανικού στρατού - Ο στρατάρχης Φον Βάϊχς εις Σόφιαν, δεν έχουν ληφθή στρατιωτικά μέτρα εναντίον γειτονικών της Βουλγαρίας χωρών διά την περίπτωσιν "συμμαχικής" αποβάσεως - Το Βατικανόν δεν παρέχει άσυλον εις διωκομένους - Το ισχυρότερον σύστημα διεαξαγωγής του πολέμουΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ30/10/19432672ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ισχυραί σοβιετικαί επιθέσεις εις τους διαφόρους τομείς ανατολικού απεκρούσθησαν. Μάχη αρμάτων εν εξελίξει βορείως του Κριβοϊρόγκ - Έκτακτοι κινήσεις εις την νότιον Αγγλίαν, η Γερμανία έτοιμη - Ματαιούνται κυκλωτικαί απόπειραι των σοβιέτ εις τον νότιον τομέα, ο αγών εις την δυτικήν όχθην Δνειπέρου, ισχυροτάτη γερμανική αντίστασις με αμυντικάς επιττυχίας εις περιοχήν Νικοπόλεως - Προγραμματικός λόγος κ. Μπενίτο Μουσολινι - Γιέντινχωφ, ο νέος αρχηγός του γερμανικού στρατού. Συνεκρατήθησαν αποφασιστικώς αι αγγλοαμερικανικαί εξορμήσεις διά τον τον στρατηγικόν κόμβον της Ιζέρνια - Ο εχθρός της Ιαπωνίας διεξάγει τας επιθέσεις του με νέαν τακτικήν - Απελύθησαν εν Αθήναις 878 Έλληνες ιταλοκρατούμενοιΕγγραφο
viewΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ30/10/1943924221943Εγγραφο
viewΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ30/10/1943202ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Χωρίς φόβο και πάθος: Δίκαιο εργατικό αίτημα. Σκληρό αλλά αναπόφευκτο -Ο Γεώργιος δε θα πατήση το πόδι του σε ελληνικό έδαφος -Οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης -Εύθυμες ιστορίες από την καθημερινή ζωή -Πρωτίστως σύστημα! -Το θέατρο της ζωής: Ο κ. "στριμωχτήτε" -Ποικίλη στοά: Πεννιές -Μαζί με τους εργαζομένους: Οι μηχανουργοί που δεν είδαν ανεργία Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ31/10/19432682ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Σφοδρός αγών πλησίον του Κριβοϊρόγκ, άνευ αποτελέσματος ρωσσικαί επιθέσεις εις Γκομέλ, νέα αμυντική μάχη εξεδηλώθη δυτικώς του Σμολένσκ, αι γερμανικαί θέσεις διατηρήθησαν - Η δήλωσις Ρούζβελτ περί πλήρους συμφωνίας ουδεμίαν έκπληξις προεκάλεσεν εις Βερολίνον - Επικρατεί η γνώμη ότι η μάχη δια την Ρώμην δεν θα βραδύνη - Νέον άρθρον δόκτωρος Γκαίμπελς - Συμμαχία Ιαπωνίας και της εθνικής Κίνας - Γερμανικαί εγγυήσεις προς το ΒατικανόνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ02/11/19432692ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Σφοδρός αγών εις το ανατολικόν, γερμανικαί ιαντεπιθέσεις επετέλεσαν προόδους, απόκρουσις αγγλοσαξωνικών επιθέσεων εις Ιταλίαν - Ουδεμία αδυναμία παρετηρήθη εις την κυβέρνησιν Βουλγαρίας - Έληξαν αι εργασίαι της Τριμερούς Διασκέψεως, το εκδοθέν ανακοινωθέν - Εις την Γερμανία ανεμένετο η επίτευξις μιας κατ' αρχήν συμφωνίας εν τη τριμερεί διασκέψει της Μόσχας, τα στρατιωτικά ζητήματα εις την πρώτην θέσινΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ03/11/19432702ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ει την Κριμαίαν τα σοβιέτ προσεπάθησαν να αποβιβασθούν εκατέρωθεν του Στενού του Κερτς αλλά απεκρούσθησαν με αιματηράς απωλείας. Εις εν μόνον σημείον περισφίγγονται εις στενόν χώρον, εις άλλους τομείς αποκρούονται πάσαι αι απόπειραι προελάσεώς των, μεγάλαι αι απώλειαι των - Διά την ενίσχυσιν του έργου προς ανακούφισιν της λαϊκής δυστυχίας - Μαίνεται η μάχη εις την Νότιον Ρωσσίαν και προσεγγίζει εις το κατακόρυφον σημείον της - Ο Στάλιν ως αρχηγός της εκκλησίας - Ο Μπαντόλιο τορπιλλίζει τον Βασιλέα Β. Εμμανουήλ - Αι αποφάσεις Μόσχας θα προσκρούσουν εις την πραγματικότητα τόσον προς δυσμάς όσον και προς ΑνατολάςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ04/11/19432712ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Νοτίως το Κερτς το σοβιετικόν προγεφύρωμα εσμικρύνθη, σφοδρός αγών εις βορείους πύλας Κριμαίας, εις την περιοχήν ανατολικώς Χέρσωνος και εις την μεγάλην καμπήν Δνειπέρου. Γερμανικαί αντεπιθέσεις υπήρξαν επιτυχείς - Πόσον κοστίζουν τα άλευρα μέχρι αφίξεως εις Πάτρας - Αι τιμαί Αθηνών εις τα εμπορικά είδη εφαρμόζονται και εις την πόλιν μας - Εν πλήρει εξελίξει η μάχη της Κριμαίας - Πώς σχολιάζονται αι αποφάσεις διασκέψεως Μόσχας - Συνήλθε χθες εις το Αλγέριον η γαλλική βουλή-φάντασμα, κομμουνιστικαί εκδηλώσεις - Εις Ρωσσίαν λειτουργούν σχολαί κομμισαρίων διά την ΕυρώπηνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ05/11/1943271b2ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Νοτίως του Κερτς σμικρύνθη έτι το σοβιετικόν προγεφύρωμα. Ο αγών συνεχίζεται βορείως του Κερτς με νεώστι αποβιβασθείσας δυνάμεις, επίσης σφδορός αγών διεξάγεται βορείως του Κιέβου και εις το Βελίκιγιε Λούκι. Γερμανικαί επιθέσεις επροξένησαν εις τους Ρώσσους σοβαράς απωλείας - Εν πλήρει εξελίξει η μάχη της Κριμαίας. Η κοιλάς Βολτούρνο, πεδίον σκληροτάτων μαχών - Το φάσιο της Ρώμης εζήτησε τον τυφεκισμόν του κόμητος Τσιάνο - Πόσον κοστίζουν τα άλευρα μέχρι αφίξεως εις Πάτρας - Νέα φορτία τροφίμων δια τον ελληνικόν πληθυσμόνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ06/11/19432722ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εκατέρωθεν του Κερτς σκληραί μάχαι κατά των σοβιετικών προγεφυρωμάτων, εθραύσθησαν ρωσσικαί επιθέσεις εις Δνείπερον, μάχαι και εις άλλους τομείς - Avviso - Ο Γκαίμπελς αποδίδει τας δυσχέρειας εμπολέμων εις διάρκειαν πολέμου - Συνελήφθησαν μέλη του φασισιτικού συμβουλίου, ζητείται ο τυφεκισμός των - Ο ισθμός Βελιτσέκ-Περεκόπ κρατείται υπό των Γερμανών, εξακολουθούν αι μάχαι ανατολικώς της Χερσώνος και το Νικολάεφ, οι Γερμανοί δύνανται να αντιμεωπίσουν οιανδήποτε κατάστασιν - Το ταξείδιον κ. Μενεμεντζόγλου εις Κάϊρον προς συνάντησιν του κ. Ήντεν. Η τουρκική πολιτική θα υποβληθή τας ημέρας αυτάς εις σκληράν δοκιμασίαινΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ07/11/19432732ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απεκρούσθησαν σοβιετικαί επιθέσεις εις το Κερτς και Περεκόπ ως και προωθήσεις εις την Χερσώνα και την Νικόπολιν. Οι Ρώσσοι εξεδιώχθησαν εκ νησίδων του Δνειπέρου, τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον νέας θέσεις δυτικώς του Κιέβου. Υπό αεροπλάνου ερρίφθησαν βόμβαι εις την πόλιν του Βατικανού - Avviso - Αίρονται αι διατιμήσεις, ελεύθεροντο εμπόριον επί των τροφίμων - Ο υπαρχηγός της κομιντερν Μανουΐλσκι ζητεί την άμεσον σύστασιν δευτέρου μετώπουΕγγραφο
viewΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ08/11/1943012ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Το χθεσινόν γερμανικόν πολεμικόν ανακοινωθέν: Αλλεπάλληλοι επιθέσεις και αντεπιθέσεις εις χερσόνησον της Κριμαίας. Απεκρούσθησαν και νέα κύματα μπολσεβικικών επιθέσεων εις την περιοχήν του Κιέβου -Αι επιδιώξεις μας -Ο αγών εις τα πολεμικά μέτωπα: τραχείς αγώνες εις όλους τους τομείς του Ανατολικού -Τα αποτελέσματα των εισιτηρίων εξετάσεων του Πανεπιστημίου -Απόψεις -Η χθεσινή συγκέντρωσις αγροτών εις την Νομαρχίαν -Πολεμικό φθινόπωρο!!Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ09/11/19432742ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Νικηκφόρος γερμανική προώθησις εις τον Δνείπερον, συνεχίζονται αι ρωσσικαί επιθέσεις εις Ισθμόν Περεκόπ, εις Κιέβον σφοδρότατος αγών - Η εκκένωσις Κιέβου διετάχθη διά λόγους τακτικής. "Κρίσις" εις ουδένα τομέα του μετώπου διαγράφται - Αι ταραχαί εις την Σάμον μετά την προσωρινήν μετακίνησιν Γερμανών - Ο κ. Χίτλερ εδέχθη τον πρεσβευτή Ιταλίας - Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ έτοιμος να παραιτηθή του θρόνου - Έληξαν αι αγγλοτουρκικαί συνομιλίαι εις το Κάϊρον - Ο φον Βάϊζεκερ επεδσκέφθη τον Πάπα εντολή και του Γερμανού στρατάρχουΕγγραφο
viewΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ09/11/1943924921943Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ10/11/19432752ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - ο λόγος του Αδόλφου Χίτλερ εις Μόναχον. Η Γερμανία δεν θα συνθηκολογήση ποτέ ενώπιον του χρόνου και δεν θα καταθέση τα όπλα εις τας 12 παρά τέταρτον, αλλά μόνο 5 λεπτά μετά τις 12 - Διάταγμα - Νικηφόροι γερμανικαί επιχειρήσεις εις Κριμναίαν και Δνείπερον. Απεκρούσθη σοβιετική απόπειρα αποβάσεως νοτίως του Κερτς, εις Κίεβον ο αγών ενετάθη εις σφοδρότητα προς νότον και προς δυσμάς. Και εις νότιον Ιταλίαν απεκρούσθησαν επιθετικαί απόπειραι προς διάσπασιν - Αι βόμβαι του Βατικανού απεδείχθησαν αγγλικαί - Σχόλια επί του λόγου του Στάλιν - Ο Μολότωφ αναμένεται εις Λονδίνον - Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός και ο υπουργός εξωτερικών εις το στρατηγείον του ΧίτλερΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ11/11/19432772ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις τον τομέα Κιέβου αδιάκοποι μάχαι επί ευρέος μετώπου, νοτιοδυτικώς της πόλεως ανεκτήθησαν υπό των Γερμανών πολλαί τοποθεσίαι. Κατόπιν πεισμώνων μαχών νοτίως του Νεβελ οι σοβιετικοί απωθήθησαν - Η φθινοπωρινή μάχη της Ρωσσίας λαμβάνει μεγαλυτέρας διαστάσεις, το χιονισμένο Νεβέλ το νέον κέντρον της βαρύτητος. Σκληρός αγών εις το τρίγωνον Κιέβου-Κριβόϊρογκ-Χερσώνος - Δέκα έτη γερμανικής οικονομίας - Οι βομβαρδισμοί εις Λονδίνον από ειδικά αεροπλάνα, το νέον μεταγωγικόν "γίγας" - Ο βομβαρδισμός Βατικανού είχε προταθή από τον Ουέλλς - Ο Ρούζβελτ θα συσκεφθή με τους ηγέτας του στρατού - Η νέα λαμπρά επιτυχία της Λουφτβάφε εις την Μεσόγειον - Χρηματιστήριον Αθηνών - Ηρεμία εις την Τουρκίαν μετά τας συνομιλίας ΚαΐρουΕγγραφο
viewΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ11/11/194300121943Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ12/11/19432782ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γερμανικαί αντεπιθέσεις εις τομείς Κιέβου και Νέβελ έσχον ευνοϊκή έκβασιν. Απεκρούσθησαν σοβιετικαί επιθέσεις β.δ. του Κερτς, εις Περεκόπ και Κριβοϊρόγκ. Μάχαι εν εξελίξει β.δ. του Σμολένσκ, ο αγών εξακολουθεί δυτικώς του Βολτούρνο, οι Γερμανοί ανέκτησαν τα υψώματα - Η Γερμανία του 1943 δεν συγκρίνεται με την του 18 - Ο Ήντεν εξέθηκεν εις την Βουλήν τα αποτελέσματα της διασκέψεως Μόσχας - Αι μάχαι εις Κερτς δεν έφθασαν εις την υψίστην φάσιν - Η πρώτη συνεδρία της ανασχηματισθείσης "επιτροπής απελευθερώσεως" Αλγερίου - Διάγγελμα του Ιάπωνος αυτοκράτορος προς τας ναυτικάς και αεροπορικάς δυνάμεις - Η απάντησις του γερμανικού έθνους εις την έκκλησιν Αδόλφου Χίτλερ - Καλούνται υπό τα όπλα οι Ιταλοί από του 1906-1926 - Η βουλή του Λιβάνου εκήρυξε την ανεξαρτησίαν της χώρας, σύλληψις υπουργών υπό ΆγγλωνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ13/11/19432792ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εματαιώθησαν απόπειραι διαβάσεως εις Δνείπερον και αποβάσεως εις το Κερτς, πεισματώδεις μάχαι εις τομέα Κιέβου. Οι Γερμανοί ανέκτησαν πολλάς θέσεις. Απεκρούσθησαν σοβιετικαι επιθέσεις εις άλλους τομείς του ανατολικού μετώπου. Γερμανικά αεροπλάνα εβύθισαν πολλά σκάφη εκ μιας νηοπομπής ανατολικώς του Οράν - Εις την Βηρυττόν και άλλας πόλεις ηγέρθησαν οδοφράγματα, εξελίσσονται συγκρούσεις με γαλλικά αποικιακά στρατεύματα, συνελήφθησαν ο πρόεδρος Δημοκρατίας, υπουργοί και βουλευταί - Ο Αϊζενχάουερ ανήγγειλε σύστασιν επιτροπής ελέγχου της κατεχομένης Ιταλίας - Άρθρον Γκαίμπελς δια τας αποφάσεις Μόσχας - Ο Χαλλ εκόμισε προσωπικόν μήνυμα του Στάλιν προς τον ΡούζβελτΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ14/11/19432802ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις Περεκόπ διεσκορπίσθησαν ρωσσικαί δυνάμεις και εις Κερτς εβυθίσθησαν 4 σκάφη, σκληραί μάχαι εις Κίεβον, ανάκτησις εδάφους υπό των Γερμανών. Ρωσσικαί απόπειραι διασπάσεως εις Γκομέλ και Σμολένσκ απεκρούσθησαν με απωλείας, γερμανική απόβασις εις Λέρον. Επλήγησαν 23 σκάφη συμμαχικής νηοπομπής - Επανελήφθησαν αι συγκρούσεις εις τον Λίβανον, εφονεύθησαν και ετραυματίσθησαν πολλοί Άραβες. Ο στρατηγός Κατρού καθ' οδόν με πλήρη εξουσία - Η ινδική ενότης - Εις Μπούγκαινβιλ οι Ιάπωνες εβύθισαν ένα καταδρομικόν και έπληξαν 7 πολεμικά - Οι Γερμανοί ικατώρθωσαν εις την Λέρον να ευρύνουν τα σημεία της αποβάσεως - Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ πρόκειται να παραιτηθή εντός ημερών - Διακοίνωσις Βατικανού προς Αγγλίαν και ΑμερικήνΕγγραφο
viewΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ15/11/1943022ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Σφοδρός αγών εις αμφότερα μέτωπα: Αλλεπάλληλοι ρωσσικαί επιθέσεις απεκρούσθησαν με μεγάλας απώλειας, οι Γερμανοί εσταθεροποιήθησαν εις την νήσον Λέρον και κατέλαβον το βόρειο τμήμα αυτής. Ο στρατάρχης Ρούνστεν επεθεώρησε τα αμυντικά έργα επί της Μάγχης, απεκόμισε λίαν ικανοποιητικάς εντυπώσεις -Ο Φον Παπέν αφίκετο εις Βερολίνον. Αι τουρκικαί εξηγήσεις επί των συνομιλιών -Βαθμηδόν αναφλέγεται το ρωσσικόν μέτωπον. Πεισματώδεις μάχαι εις τον νότιον ιταλικόν τομέα, δυσχέρειαι των Αγγλοσαξόνων -Ο Βασιλεύς Φαρούκ μετέβη εις Ταγγέρην. Τα εν Αιγύπτω μέλη της ρωσσικής πρεσβείας -Απόψεις -Μεγάλη απαισιοδοξία κρατεί τας εν Ιταλία συμμαχικάς επιχειρήσεις -Αι αυξήσεις μισθών, ημερομισθίων και ενισχύσεωνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ16/11/19432812ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απεκρούσθησαν και νέαι σοβιετικαί επιθέσεις, ανάκτησις θέσεων υπό Γερμανών εις ζώνην Κιέβου. Εκλείσθησαν ρωσσικαί εισδύσεις εις τινάς τομείς, οι Γερμανοί κατέλαβον νήσους παρά το Φιούμε - Ανακοίνωσις - Μια ουγγρική 25 Ιουλίου είναι εντελώς αδύνατος. Δεν θ' αποσπασθή της Γερμανίας - Και η Ρουμανία πιστή εις τον αγώνα διά την Ευρώπη, λιποταξία είναι αδύνατος - Ο νοτιοανατολικός χώρος της Ευρώπης αποτελεί εν φρούριον απόρθητον - Λίβανος. Ο Κατρου έσχε τας πρώτας συνομιλίας εις Βηρυττόν. Συμπλοκαί μεταξύ Άγγλων και Ντεγκωλιστών, η Αγγλία ετοιμάζει στρατιωτική επέμβασιν εις τον Λίβανον - Η Ινδική ενότηςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ17/11/19432822ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απέτυχον σοβιετικαί επιθέσεις εις Κριβοϊρόγκ, Δνιεπροπετρόφσκ, Γκομέλ, Σμολένσκ, Νεβέλ. Επιτυχείς γερμανικάι αντεπθέσεις εις την ζώνην Σιτομιρ - Διάταγμα - Ανακοίνωσις - Λόγος δρ. Γκαίμπελς ενώπιον της συνελεύσεως του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος - Η κατάστασις εις Λίβανον και Συρίαν, εις Βηρυττόν έφθασασν Άγγλοι επίσημοι, εσχηματίσθη νέα κυβέρνησις - Αι αγγλοαμερικανικαί απώλειαι εις ναυμαχίας Μπουγκαινβιλ - Ο Στρατάρχης Γκρατσιάνι εκέλεσε τους νέους των κλάσεων 1924 και 1925. "Σας αναμένει η γραμμή του Πιάβε" - Ήρχισε εν Τοκιο διάσκεψις αντιπροσώπων χωρών άξονος, λόγος υπουργού Σιγκεμίτσου - Αποκαλύψεις του περιβάλλοντος της κυρίας Κολοντάυ επί των συνομιλιών του Στάλιν, του Ήντεν και του Χαλλ. Αξίωσις ναγίνη το δεύτερον μέτωπον μέχρι τέλους το 1943Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ18/11/19432832ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Πρόοδοι γερμανικών αντεπιθέσεων εις Σιτομίρ, εις Γκομέλ επανελήφθησαν επιθέσεις διασπάσεως. Οι Ρώσσοι απωθήθησαν δια μαχών σώμα προς σώμα - Συνθηκολόγησις της φρουράς νήσου Λέρου. Κατέθεσαν τα όπλα 3000 Βρετανοί και 5000 Ιταλοί - Δέκα κλάσεις Λεττονών εκλήθησαν υπό τα όπλα - Ο Ζιρώ απέσυρε την παραίτησίν του, ανεκαλύφθη συνωμοσία εις Βηρυττόν - Η "Πειραϊκή-Πατραϊκή" προσφέρει 100 εκατ. μηνιαίως υπέρ των απόρων μέχρι της λήξεως της δυσκόλου καταστάσεως - Ο κ. Μενεμετζίογλου εξέθηκε την διεθνήν κατάστασιν εις συνέλευσιν κοινοβουλευτικής ομάδος Λαϊκού κόμματος - Ανασκόπησις επί της ρωσσικής θερινής επιθέσεωςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ19/11/19432842ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Οι Γερμανοί ανέκτησαν σημαντικόν έδαφος βορείως του Σιτομίρ, δυτικώς του Σμολένσκ, ν.δ. του Νεβέλ και πλησίον Κόροστεν πεισματώδεις μάχαι. Εις άλλους τομείς επανελήφθησαν ματαίως επιθέσεις των σοβιεςτικών με απωλείας - Η σημασία καταλήψεως της Λέρου - Ο απολογισμός των μαχών εις τας νήσους Σολομώντος - Ο Μουσολίνι εις την Γερμανίαν προς συνάντησιν του Χίτλερ - Τι θα συζητήσουν προσεχώς οι Ρούζβελτ, Τσώρτσιλ, Στάλιν - Αι ενέργειαι Ρούζβελτ εις Αμερικήν - Το γερμανικόν αρχηγείον δεν παρητήθη καθόλου της ιδέας να αναλάβη και πάλιν την πρωτοβουλίαν - Ειλικρινές "εύγε"!Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ20/11/19432852ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Οι Γερμανοί έθραυσαν την σντίστασιν των Ρώσσων και κατέλαβον τοποθεσίας εις την ζώνην Κιέβου - Ο Φύρερ εδέχθη τον Φον Παπέν - Ο Γκαίμπελς απαντά με δύο άρθρα εις το ερώτημα "ποιός λαός θα εξέλθη νικητής εκ του πολέμου;", "υπεράνω των δυσχερειών, αντικρύζομεν την νίκην" - Αι ενέργειαι Ρούζβελτ εις Αφρικήν - Πτώσις τιμών εις Αθήνας λόγω ανοίγματος συγκοινωνίας Θ/νίκης, ο αντίκτυπος εις το ΧρηματιστήριονΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ21/11/19432862ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Οι Γερμανοί ανακατέλαβον την πόλιν Σιτομίρ, εξακολουθούν εις ζώνην Κιέβου, μάχαι εκατέρωθεν του Γκομέλ - Αι τελευταίαι εκ των 30 εντολών του Γκαίμπελς - Η πολεμική κατάστασις καθιστά απαραίτητον την ταχείαν συνάντησιν των κ.κ. Ρούζβελτ, Τσώρτσιλ, Στάλιν - Πώς κατελήφθη το Σιτομίρ από τον φον Μανστάιν. Απειλεί ήδη το Κοροστέν και τείνει προς το Κίεβον - Η Ισπανία δεν θα κύψη προ ουδεμίας απειλής - Ο σφαγεύς του Αλμπατσετ - Οι Βούλγαροι αξιωματικοί ζητούν εθνικόν μέτωπον και την τιμωρίαν των προδοτώνΕγγραφο
viewΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ21/11/1943926021943Εγγραφο
viewΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ22/11/1943032ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Συνθηκολόγησις δεν είναι δυνατόν να γίνη, αι σκληρότεραι μάχαι θα διεξαχθούν το 1944 -Η γερμανική αντεπίθεσις δυτικώς του Κιέβου επιτελεί μεγάλας προόδους. Γερμανικαί επιδρομαί εις Αγγλίαν -Αι σκιαί των νεκρών οδηγούν τους Βουλγάρους, το καθήκον του στρατού εις το πεδίον της μάχης -Θα ήτο εκπληκτικόν εάν η Τουρκία απεμακρύνετο της ουδετερότητός της, επιθυμίας της, να κατααστή νήσος ειρήνης -Αίμα και χάλυψ ρέουν εις τεραστίους ποταμούς εις τας μάχας της Ρωσσίας, αι απώλειαι των Ρώσσων συντριπτικαί -Απόψεις -Τεταμένη παραμένει ηκατάστασις εις Λίβανον -Υπουργικόν συμβούλιον εις Βισύ, ο Πεταίν συνειργάσθη με τον Λαβάλ -Επαύθη ο αρχηγός του επιτελείου Μπαντζόλιο στρατηγός Αμπρόζιο -Αυξάνονται μισθοί και ημερομίσθια των υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών κατά 50%Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ23/11/19432872ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Επιτυχής γερμανική δράσις. Κατελήφθησαν νέαι τοποθεσίαι δυτικώς Κιέβου, σοβιετικαί επιθέσεις απεκρούσθησαν με απωλείας... - Η νήσος Σάμος εσυνθηκολόγησε την 10.30 π.μ. χθες - Το σφάλμα της Κρήτης επανελήφθη εις Λέρον - Η Μόσχα εις την Μεσόγειον - Λόγος του Λόρδου Χάλιφαξ - Ο σφαγεύς του Άλμπατσετ Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ24/11/19432882ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Υπό των γερμανικών στρατευμάτων επετεύχθη δυτικώς του Κιέβου διάσπασις βαθείας αμυντικής γραμμής, καταστραφέντων δύο ρωσσικών συνταγμάτων. Σφοδραί γερμανικαί αντεπιθέσεις έσχον πλήρη επιτυχίαν και εις άλλους τομείς - Νέαι ιαπωνιακί επιτυχίαι παρά της νήσου Ζίλμπερτ - Πλήθος επερωτήσεων υπεβλήθησαν χθες εις την Βουλήν των κοινοτήτων, ο Τσώρτσιλ θα κάμη επίσημον δήλωσιν - Η στρατηγική σημασία της καταλήψεως της Σάμου "έκλεισεν ο γερμανικός σύρτης προ των Βαλκανίων" -Αλληλεπιδράσεις - Συνεχίζεται η υποτίμησις ειδών εις Αθήνας - Ο Γκαίριγκ εις την ΙταλίανΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ25/11/19432892ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις την ζώνην δυτικώς του Κιέβου γερμανική επίθεσις επί ευρέος μετώπου ήγαγεν εις την κύκλωσιν ισχυρών σοβιετικών δυνάμεων και σύλληψιν αιχμαλώτων. Αλλού απεκρούσθησαν ρωσσικαί επιθέσεις κατόπιν σκληρού αγώνος - Αι δυνάμεις του Μανστάιν προελαύνουν οι Ρώσσοι απωθήθησαν από το Τσερκασυ... - Το Βερολίνον υπέστη δευτέραν επιδρομήν εντός 24 ωρών - Υπουργικόν συμβούλιον εις τηνΣόφιαν, οι βουλγαρικοί σκοποί εις τα Βαλκάνια - Η πολιτική επεκτάσεως της Ρωσσίας εις την Μεσόγειον - Πώς οι Άγγλοι εβοήθησαν τους ΡώσσουςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ26/11/19432902ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Η γερμανική αντεπίθεσις δυτικώς του Κιέβου εσημείωσε και νέα πρόοδον, εξεμηδενίσθησαν ρωσσικαί δυνάμεις, λάφυρα και αιχμάλωτοι. Πρόοδοι και β.δ. του Νεβέλ, εις το Γκομέλ εματαιώθησαν σοβιετικαί ενέργειαι - Έκλησις Γκαίμπελς προς τον λαόν, ζητούνται αντίποινα: οφθαλμόν αντί οφθαλμού.... - Πώς οι Άγγλοι εβοήθησαν τους Ρώσσους - Νέα επιδρομή εις την Σόφιαν επλήγησαν αστικαί κατοικίαι - Το Κάιρον, αφετηρία του ρωσσικού ιμπεριαλισμούΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ27/11/19432912ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Κατόπιν γερμανικών αντεπιθέσεων, εξουδετερώθη ρωσσικόν προγέφυρα επί του ποταμού Δνειπέρου και συνελήφθησαν εκατοντάδες αιχμαλώτων. Μάχαι εις το Κρεμεντσιούγκ και μεταξύ Δνειπέρου-Πριπιέτ, ο αγών εις Γκομέλ - Νέα επιδρομή κατά του Βερολίνου ανεχαιτίσθη. Η συμμετοχή του λαού εις το έργον της βοηθείας - Η Ιταλία θα καλήται εφεξής ιταλική κοινωνική δημοκρατία - Η περίφοβος ερώτησις - Πέντε τετρακινητήρια κατερρίφθησαν εις ΣόφιανΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ28/11/19432922ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γερμανικαί επιτυχίαι νοτίως και β.δ. του Νεβέλ, εις άλλους τομείς απεκρούσθησαν ρωσσικαί επιθέσεις. Επίθεσις γερμανικών τορπιλλοπλάνων κατά μιας νηοπομπής - Ενδιαφέρουσαι γερμανικαί ανακοινώσεις - Διά ποιον εργάζεται ο χρόνος; - Ανακοίνωσις - Η Βουλγαρία θα υπερασπισθή την εθνικήν ενότητα - Ενδιαφέρουσαι γερμανικαί ανακοίνωσις - Το β' μέρος του άρθρου ΓκαίμπελςΕγγραφο
viewΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ29/11/1943042ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Λόγος του Σαλαζάρ επί της πολιτικής της Πορτογαλίας -Το επίσημον γερμανικόν ανακοινωθέν. Εκέρδισεν έδαφος γερμανική αντεπίθεσις δυτικά του Κιέβου. Οι Ρώσσοι εσαρώθησαν εις το Κοροστέν. Η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψη την πολιτικήν ουδετερότητος, διάβημα προς την κυβέρνησιν -Τέσσαρας εχθρούς έχουν οι "σύμμαχοοι" εις την Νότιον Ιταλίαν -Η επέτειος υπογραφής του αντικομμουνιστικού συμφώνου -Μετά τους βομβαρδισμούς, το Βερολίνον συνεχίζει την ζωήν του -ΑπόψειςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ30/11/19432932ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Προς τον Πρωτόκλητον - Την 8ην Δεκεμβρίου θα γίνουν δεήσεις υπέρ της ειρήνης - Γερμανική επίθεσις δυτικώς Κιέβου επέτυχε πλήρως, οι Σοβιετικοί εσαρώθησαν από την πόλιν Κοροστέν. Αγών εξακολουθεί εις Γκομέλ και Κρεμεντσιούγκ - Εις τα απατηλάς ελπίδας της Αγγλίας περί συνθηκολογήσεως άνευ όρων, ο πληθυσμός του Βερολίνου και της Γερμανίας απαντά: ποτέ! Ημέραν και νύκταν πυρετωδώς παρασκευάζονται τα αντίποινα κατά των Άγγλων - Σοβαρός λόγος Χίτλερ προς 20.000 αξιωματικούς - Η Γερμανία είναι αήττητος διά της πείνης - Ετερματίσθη εις την Σάμον ο αφοπλισμός Μπαντολικών - Εσυνθηκολόγησε η νήσος Σαντορίνη - Νέα επιβεβαίωσις της ουδετερότητος Τουρκίας. Δεν εξαρτάται εκ της εξελίξεως των στρατιωτικών γεγονότων, θα σεβασθή και την υπογραφήν της προς την ΓερμανίανΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ01/12/19432942ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Οι Γερμανοί εσημείωσαν νέας επιτυχίας δυτικώς του Κιέβου, εκέρδισαν σε έδαφος και ανέκτησαν τοποθεσίας ν.δ. του Νεβέλ. Έντασις μαχών εις Τσερκασύ, απόκρουσοις ρωσσικών επιθέσεων εις Γκομέλ - 150 πόλεις εις την Τουρκίαν υπέστησαν καταστροφάς εκ των σεισμών. Οι νεκροί φθάνουν τας τρεις χιλιάδας - Αδιαφορία των κύκλων της Βιλελμστράσε διά την αγγελθείσαν συνάντησιν μεταξύ Ρούζβελτ, Τσώρτσιλ, Τσαγκ Καϊ Σεκ, Στάλιν - Λόγος του δόκτωρος Λαϋ εις το Μαγδεβούργον, διάγγελμα της πόλεως Τόκιο προς το Βερολίνον - Η δεξιά και η αριστερά χειρ - Πώς εγένετο η κατάληψις της Σαντορίνης, το στρατηγικόν σφάλαμα των Άγγλων εις Αιγαίον - Η στάσις της Τουρκίας - Νέον άρθρον της "ισβέστια" επί των σοβιετικών αξιώσεων - ΔιάταξιςΕγγραφο
viewΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ01/12/1943926821943Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ02/12/19432952ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γερμανικαί αντεπιθέσεις εξουδετέρωσαν ρωσσικάς επιθέσεις και τινάς εισδύσεις εις τομείς του ανατολικού μετώπου. Αθρόαι βυθίσεις αγγλοαμερικανικών πλοίων κατά τον Νοέμβριον - Η ΒΕΣΟ εις την πρώτην γραμμήν αλληλεγγύης - Ο Τσώρτσιλ θα είναι υπεύθυνος διά τα γερμανικά αντίποινα - Τετάρτη αεροναυμαχία εις τας νήσους Ζίλμπερτ - Ο υποστράτηγος Ντίμαρ περί των εν Ρωσσία μαχών - Διάταγμα - Βιαία εκκένωσις νοσοκομείων Αθηνώνκατειλημμένων υπό δήθεν αναπήρωνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ03/12/19432962ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ενετάθη εις σφδρότητα ο αγών εις Κρεμεντσιούγκ και Κριτσέφ. Ο Γερμανοί κατήγαγον αμυντικήν επιτυχίαν εις το Σμολένσκ, γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν την Νότιον Αγγλίαν - Πρότασις ανερυθύνων Τούρκων προς έξοδον της Τουρκίας εις πόλεμον ήγειρε δριμείας επικρίσεις εις Αγκύραν - 19 εκτελέσεις εις τας Αθήνας εις αντίποινα αναρχικών πράξεων - Στρατιωτική παρέλασις εις Βερολίνον εξήγειρε μεγάλον ενθουσαισμόν λαού. Ανησυχίαι εις την Αγγλίαν διά τα αντίποινα - Το Αιγαίον εκ νέου εις γερμανικάς χείρας - Οι Ιάπωνες εβύθισαν εν όλω 15 αεροπλανοφόρα και έπληξαν έτερα 2, πόσα έχουν αι Ηνωμέναι Πολιτείαι; - Λόγος του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Ρωγμαί εις το "συμμαχικόν" συγκρότημαΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ04/12/19432972ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις σκληράς μάχας οι Γερμανοί απέκρουσαν συνεχείς επιθέσεις Ρώσσων δ. του Σμολένσκ - Η στρατηγική μπλόφα της Περσίας και η αμείλικτος πραγματικότης - Η τιμή των εφημερίδων - Ρωγμαί εις το "συμμαχικόν" συγκρότημα - Σοβαραί ανακοινώσεις του Γερμανού στρατιωτικού διοικητού Πελοποννήσου - Αι διατυπωθείσαι εις το Κάϊρον απελαί κατά της Ιαπωνίας θεωρούνται "διαφημιστικόν τέχνασμα". Η δευτέρα διάσκεψις θα ευρεθή προ μεγάλων ρωσσικών αξιώσεων - Μια απάντησις Ιάπωνος ομιλητούΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ05/12/19432982ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Απεκρούσθησαν ρωσσικαί επιθέσεις. Εις Νεβέλ οι Γερμανοί ανέλαβον επίθεσιν και εκέρδισαν έδαφος. Μάχη εξελίσσεται δυτικώς Κριτσέφ κατά σοβιετικών δυνάμεων - Απέτυχεν η τελευταία επιδρομή των Άγγλων εναντίον του Βεροίνου - Η Βουλγαρία μένει πιστή εις την πολιτικήν του Βόριδος - Η μαύρη αγορά παρ' αρχαίοις - Το "χιλιόδραχμον" των εφημερίδων - Πότε πρόκειται να αρχίσουν τα γερμανικά αντίποινα κατά της Αγγλίας και τί θα είναι; - Αι γερμανικαί απόψεις επί των αποφάσεων Διασκέψεων εις Κάιρον και Τεχεράνην - Αι πολεμικαί προπαρασκευαί των σοβιέτΕγγραφο
viewΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ06/12/1943052ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Το επίσημον γερμανικόν ανακοινωθέν: Σφοδρώτατος αγών συνεχίζεται μεταξύ των αντιπάλων εις Πριπιέτ και Μπερεζίνα, συνετρίβησαν συμμαχικαί επιθέσεις εν Ιταλία -Επαναφέρεται η εργατική μερίς άρτου από σήμερον -Και βροχή βομβών δεν θα καθιστά δυνατήν την συνθηκολόγησιν, η Γερμανία είναι αήττητος -Η Διάσκεψις της Τεχεράνης. οι "Σύμμαχοι" διεξάγουν πόλεμον των νεύρων. Η Γερμανία πλήρως κατατοπισμένη περί των σκοπών των. Η πλάστιγξ δεν έχει ακόμη κλίνει προς κανένα μέρος. Ο πόλεμος των βομβών.... Η απάντησις είναι: ρωμαλέον και αποφασιστικόν "ποτέ" -Η απάντησις : Το Ράϊχ και η Ιαπωνία πεπεισμέναι δια την νίκην, έτοιμοι αι δυνάμεις των δι' αποφασιστικόν αγώνα -Αποστέλλονται ποσότητες φαρμάκων εις το Ταμείον και Υγειονομικόν Κέντρον -Απόψεις -Η δράσις του νυκτερινού Γυμνασίου, θα οργανωθή συσσίτιον δια τους μαθητάς, η εξασφάλισις βιβλίων, ιματισμού κλπ.Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ07/12/19432992ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις την περιοχήν Κριμαίας εματαιώθησαν ρωσσικαί επιθέσεις εις τον τομέα νοτίως Κερτς ρουμανική επίθεσις κερδίζει έδαφος. Απεκρούσθησαν επιθέσεις εις τον Δνείπερον υπό σφοδράν χιονοθύελλαν - Ο Γκαίμπελς απαντά: Διατί έπεσεν η Γαλλία. Πώς διεσώθη προσωρινώς η Αγγλία......"Όσον σκληρά είναι τα όπλα τόσον και αι καρδίαι" - Οι Ρούζβελτ, Τσώρτσιλ, Στάλιν ανεχώρησαν εκ Τεχεράνης. Οι Γερμανοί τονίζουν: η διάσκεψις απέληξεν εις ένα μηδέν, επανειλημέναι αξιώσεις Στάλιν περί δευτέρου μετώπου - Η νέα τιμή πωλήσεως των εφημερίδων - Αι πολεμικαί προπαρασκευαί των σοβιέτ - Η νέα φάσις του πολέμου - "Η Βουλγαρία δεν θέλει να κάμη χαρακίρι"Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ08/12/19433002ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Ρουμανικαί πρόοδοι νοτίως του Κερτς, απόκρουσις επιθέσεων - Πρώτη αεροναυμαχίαι παρά τας νήσους Μάρσαλ, οι Ιάπωνες εβύθισαν 2 αμερικανικά αεροπλανοφόρα και 2 καταδρομικά - Άνευ προηγουμένου εις την ιστορία, μέτρα ελήφθησαν κατά την διάσκεψιν Τεχεράνης, απομόνωσις από τον κόσμον, τανκς, πολυβόλα, πράκτορες - Αι δημοκρατίαι θα έπρεπε να συνεργασθούν με την Γερμανίαν κατά του κομμουνισμού και όχι να κτυπούν τους σωτήρας των.... Λόγος δρ. Ντήτριχ - Τι γράφει Ιταλός δεκανεύς μεταβάς εις Ιταλίαν με αδείανΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ09/12/19433012ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Συνετρίβη το ρωσσικόν αποβατικόν έρεισμα εις Κερτς, εξεμηδενίσθησαν οι Σοβιετικοί. Εβυθίσθησαν σκάφη, εις Σιτομίρ και Κοροστέν κατελήφθησαν πολλαί θέσεις, νέα πλήγματα κατά της αγγλοαμερικανικής ναυτιλίας - Μακρά συνομιλία φον Παπέν και Σαρατσόγλου. Ισμέτ Ινονού και Μενεμετζόγλου επέστρεψαν εκ Καΐρου, η Τουρκία προσηλωμένη εις την ουδετερότητα - Δηλώσεις δρ. Σμιτ δια την διάσκεψιν Τεχεράνης, δύο οι χαμένοι: Ρούζβελτ και Τσώρτσιλ - Εβυθίσθη το ήμισυ του αμερικανικού στόλου του 1941, 1868 πλοία: 18 θωρηκτά, 27 αεροπλανοφόρα, 92 καταδρομικά - Το επισιτιστικόν ζήτημα της πόλεως - Διάταγμα - ο σιδηρόδρομος Πύργου-ΚατακώλουΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ10/12/19433022ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις ζώνην Σιτομίρ-Κοροστέν εξακολουθεί η γερμανική προέλασις. Μάταιαι σοβιετικαί επιθέσεις εις Πριπιέτ-Μπερεζίνα και Κριτσέφ. Γερμανικαί ιεπιθέσεις δ. Σμολένσκ επέτυχον τους αντικειμενικούς σκοπούς - Ολόκληρος ο λόγος δόκτωρος Γκαίμπελς - Δηλώσεις κ. Μενεμετζιόγλου , αμετάβλητος η πολιτική της Τουρκίας. Ο κ. Σαρατσόγλου θα εκφωνήση λόγον - Ανακοίνωσις - Της ημέραςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ11/12/19433032ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Οι Γερμανοί κατέλαβον εις Κερτς σημαντικόν ύψωμα. Γερμανικαί επιθέσεις ν.δ. Σιτομίρ-Κοροστέν επετέλεσσαν μεγάλας προόδους. Αναχαιτίσθησαν ρωσσικαί επιθέσεις εις Κρεμεντσιούγκ και αλλού - Ο δρ. Γκαίμπελς δημοσιεύει νέον άρθρον - Ο στρατάρχης Ρόμμελ ενήργησεν επιθεώρησιν αμυντικών έργων εν Δανία - Ο βομβαρδισμός Θεσ/νίκης πρέπει να αποτελέση διδακτικόν παράδειγμα - Οι Ιάπωνες εβύθισαν 3 τορπιλλακάτους - Σημαντικαί δηλώσεις εν Βερολίνω περί Τουρκίας - Ο κατασκευαστής του φρουρίου του Ατλαντικού - Το μαχητικόν πνεύμα των χιτλερικών πολύ ανώτερον ή των στρατευμάτων του ΚάιζερΕγγραφο
viewΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ11/12/1943927721943Εγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ12/12/19433042ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Κατελήφθη και άλλο ύψωμα παρά το Κερτς, επίσης οι Γερμανοί έσχον επιτυχίας εις Σιτομίρ-Κοροστέν και μεταξύ Πριπιέτ και Μπερεζίνα - Οι Άγγλοι φοβούνται απαγωγήν του βασιλέως από αλεξιπτωτιστάς, ο γερμανκός πόλεμος των νεύρων - Η οδός προς την Θεσ/νίκην-Δαρδανέλλια απηγορευμένη διά τους Άγγλους - Η Γερμανία αντιμετωπίζει νικηφόρως τους εχθρούς της όλα τα πεδία - Μακρά συνομιλία το φον Παπέν μετά του Τούρκου υπουργού εξωτερικών. Πώς διελύθησαν αι φήμαι περί Τουρκίας - ΑνακοίνωισςΕγγραφο
viewΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ12/12/1943927821943Εγγραφο
viewΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ13/12/1943062ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ -Επίθεσις των "Τάϊμς" κατά των εν Καΐρω σερβικών κύκλων, τι εκπροσωπούν ούτοι -Το επίσημον γερμανικόν ανακοινωθέν: Τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον πολλάς τοποθεσίας εις Ζιτομίρ-Κοροστέν. Τοπικαί συγκρούσεις εις Ν. Ιταλίαν -Ο Ουΐνστων Τσώρτσιλ συνηντήθη προχθές με τους Βασιλείς Ελλάδος και Σερβίας, συνομιλίαι εν Καΐρω -Επί τη επετείω της Τριμερούς. Υψίστου ενδιαφέροντος λόγος του Ρίμπεντροπ. Η Γερμανία εν μέσω πολεμικής λαίλαπος, πολεμούμεν υπέρ Δικαιοσύνης και είμεθα αήττητοι -Πλησίον των Πατρών φρικιαστικόν και πρωτοφανές δράμα εις χωρίον. Τέσσαρες εν όλω νεκροί δια τα όρια ενός αγρού -Απόψεις -Η επιδρομή εις τα περίχωρα των Αθηνών, τα θύματα και αι ζημίαι, σχετεική ραδιοφωνική ομιλία εξ ΑθηνώνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ14/12/19433052ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Β.α. του Σιτομίρ οι Γερμανοί εξεμηδένισαν εν προγευφύρωμα, γερμανική είσδυσις εις ρωσικήν ωχυρωμένην βάσιν εις Ίλμεν. Πεισματώδεις αμυντικαί μάχαι εις Κυροβογκραδ και Τσερκασύ - Ανακοίνωσις - Διάταγμα - Φον Ρίμπερντροπ, "λέγουν ότι εντός ολίγου θα εξαπολύσουν γενικν επίθεσιν. Ημπορούν να αρχίσουν, θα τους επιφυλάξουμε θερμήν υποδοχήν". Από των ισπανικών συνόρων μέχρι της Δωδεκανήσου φρουρούν οι Γερμανοί - Λόγος πρωθυπουργού Τουρκίας. Τα 70% του προϋπολογισμού διά τον στρατόν "θα δώσωμεν και το αίμα μας δι' αυτόν" - Υπεγράφη εις Κρεμλίνον σύμφωνον Ρωσσίας και ΜπένεςΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ15/12/19433062ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Η προδοσία - Οι Γερμανοί εξεκαθάρισαν την δυτικήν όχθην Τετέρεφ, εις Κυροβογκραδ-Τσερκασύ πεισματώδεις μάχαι. Νοτίως Νεβέλ απεκρούσθη επίθεσις των Σοβιετικών - Η σημασία των επιθεωρήσεων του στρατάρχου Ρόμελ - Ο γερμανικός λαός είναι αποφασισμένος να τερματίση νικηφόρως τον πόλεμον - Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία απαντούν εις απειλάς του Χαλλ - Τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα των ηγετών του τριμερούς συμφώνου, πίστις και πεποίθησις επί την νίκηνΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ16/12/19433072ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γερμανική αντεπίθεσις έθραυσε την ρωσσική αντίστασιν εις Κυροβογκράδ, εις άλλους τομείς επιθέσεις με βαρείας απωλείας των σοβιέτ. Επανελήφθη πείσμων αγών εις Αδριατικάς ακτάς εις Ιταλίαν - Ο δόκτωρ Γακίμπελς ωμίλησε προς τους αρχηγούς της προπαγάνδας - Η αναλογία των πεπρωμένων της Γερμανίας και των Αραβικών λαών - Οι κ.κ. Σαρατσόγλου και Μενεμετζιόγλου ωμίλησαν ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας Λαϊκούκόμματος - Η Αγγλία θα περιήρχετο εις πτωχείαν εν περιπτώσει συμμαχικής νίκης - Το ταξείδιον του Βοροσίλωφ κατά διαταγήν Στάλιν, ανησυχίαι Λονδίνου και ΚαΐρουΕγγραφο
viewΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ17/12/19433082ΝΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Εις Κυροβογκροδ οι Γερμανοί κατέλαβον εξ εφόδου πολλάς κατωκημένας τοποθεσίας και δι' αντεπιθέσεως εκέρδισαν αρκετόν έδαφος. Εις Πριπιέτ, Χερσώνα, Σλόμπιν απέτυχον σοβιετικαί επιθέσεις - Η πολιτική Τουρκίας δεν επηρεάσθη εις το Κάϊρον, εμμένει εις ουδετερότητα αυστηράν - Πώς σχολιάζεται εν Βερολίνω η συμφωνία Μπένες και Σοβιέτ - Η γερμανική αεροπορική άμυνα - Λόγος Γακίμπελς εν Βερολίνω..."Ας δοκιμάση ο εχθρός εισβολήν και θα ιδή" - Γερμανικά σχόλια επί δηλώσεων Ήντεν περί σχεδίων επιθέσεως εις την Ευρώπην και Ασίαν - Ο Τσώρτσιλ προσεβλήθη εξ αριστεράς πνευμονίας - Οι έρανοι των ευπόρωνΕγγραφο
viewΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ17/12/1943928221943Εγγραφο
TIPΜπορείτε να ταξινομήσετε πατώντας την επικεφαλίδα στην αντίστοιχη στήλη
Αρχή Σελίδας
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!CSSCSS